آدمها: 

قند را می شکنند تا از حلاوتش بهره گیرند 

رکورد را می شکنند تا به افتخارش برسند 

هیزم را می شکنند تا به گرمای آتش برسند 

غرور را می شکنند تا به افتادگی برسند 

 

سکوت را می شکنند به آوازی برسند......

برای همه شکستن هایشان دلایل خوبی دارند آدمها ....

هنوز نفهمیدم چرا

 

آدمها" دل" میشکنند؟؟

 

 

مواظب باشیم....***.

 

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 18 خرداد 1395برچسب:, | 18:7 | نویسنده : سپید گل |

آدمها شبيه ليوانند

ظرفيتهايي مشخص دارند.....

بعضي به اندازه استکان،

بعضي فنجان ،

بعضي هم يک ماگ بزرگ,,,,,

وقتي بيش از ظرفيت ليوان در آن آب بريزي، سر ريز ميشود،

خيس ميشوي،

حتي گاهي که در اوج بدشانسي باشي 

و در ليوان به جاي آب ،

شربتي چيزي را زيادي ريخته باشي 

وسرريز شده باشد ،

لکه ش تا ابد بر روي لباست ميماند.....

آدمها مثل ليوان ميمانند .....

ظرفيت هايي مشخص دارند..... 

لطفا" قبل از ريختن مهر و عطوفت در پيمانه هاي وجوديشان ، 

ظرفيتشان را بسنج.....

به اندازه محبت کن.....

اگر اينکار را نکني ، 

اگر زيادي محبت کني 

اگر سر ريز شدند و محبت بالا آوردند ، 

باد الکي به غبغب انداختند 

و پيراهن احساست را لکه دار کردند ، 

فقط از خودت 

و عملکرد خودت عصباني باش، 

نه از آدمها که شبيه ليوانند.....

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 29 بهمن 1394برچسب:, | 20:51 | نویسنده : سپید گل |

آدمی که دوستت دارد
خیلی زودبرایت عادی می شود،
حرف هایش، دوستت دارم هایش...
و تو خیلی زود کلافه میشوی
ازبهانه هایش، اشکهایش، توقع هایش.

و چون تصور میکنی که همیشه هست، همیشه دوستت دارد؛
هیچوقت نگاهش نمیکنی
نگرانش نمیشوی،
برای از دست دادنش نمی ترسی...

او همیشه هست
اما
او هم آدم است...
روزی که کارد به استخوانش برسد
کوله بار اندوهش را برمی دارد
و بی سر و صدا می رود...

حسی به من می گوید 
آن روز، بی اراده صدایش می زنی

اما
جوابی نمی آید...
فقط
برایت
جای پایش می ماند !


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 16 آذر 1394برچسب:, | 13:13 | نویسنده : سپید گل |

ﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻦ : ﭘﺴﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻜﺲ ﺗﻦ ﺑﻪ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﻴﺪﻥ، ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﻦ ﺏ ﺳﻜﺱ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ....! ﻣﺮﺩﻫﺎ :
ﺍﺳﻤﺸﺎﻥ ﺏ ﺳﻨﮓ ﺩﻟﻲ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺍﺳﺖ .... ﺯﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻫﻦ ﭘﺮﺳﺘﻲ !!! ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺯﻥ
ﻫﺎ؛ﻫﺮ 2 ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ, ﻫﺮ 2
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻟﻨﺪ , ﺟﻤﻠﻪ
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ
ﻱﻓﺮﺍﺭ، ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ،ﻓﺮﺍﺭ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺍﻣﺎ !!! ﻫﺮ 2 ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ ! ﻣﺮﺩﻫﺎ : ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻜﻦ ﻣﻴﺒﻴﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻴﮕﺬﺍﺭﻧﺪ !!
ﺯﻥ ﻫﺎ : ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﺳﻮﺍﺭ B M W !!!
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺑﻲ
ﻫﺴﺘﻴﻢ


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 15 مرداد 1393برچسب:ادم, | 9:31 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 11 مرداد 1393برچسب:ادم, | 22:3 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 9 مرداد 1393برچسب:ادم, | 6:57 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 6 مرداد 1393برچسب:ادم, | 20:24 | نویسنده : سپید گل |

 

شهر از بالا زیباست


و آدم ها از دور جذاب

لطفا فاصله مناسب رو حفظ کنید تا قشنگ بمونین


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 28 تير 1393برچسب:ادم, | 18:27 | نویسنده : سپید گل |

بي شمارند آنهايي که نامشان آدم است
ادعايشان آدميت
کلامشان انسانيت
رفتارشان صميميت...
حال.....
من دنبال يکي ميگردم که
نه آدم باشد... ...
نه انسان...
نه دوست و رفيق صميمي
تنها صاف باشد و صادق
پشت سايه اش خنجري نباشد براي دريدن...
هيچ نگويد...
فقط همان باشد که سايه اش ميگويد
صاف و يکرنگ...

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 27 تير 1393برچسب:ادم, | 18:41 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 26 تير 1393برچسب:ادم, | 8:35 | نویسنده : سپید گل |
 
آدَم ها می آیَند..
دَردهارا میخوانَند......
اَگر خوشِشان آمَد میخَندَند.....
اَگَر بیشتَر دوست داشتَند کپی میکُنَند.....
اَگَر بَرایِ نِویسَندِه اش اَرزِش قاعِل بودَند کامِنت میگزارَند...
اَما هیچکُدام نِمیتَوانَند دَردی کِه دَر مَطالِب هَست را حِس کُنَند......

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 19 تير 1393برچسب:ادم, | 22:2 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 18 تير 1393برچسب:ادم, | 20:50 | نویسنده : سپید گل |
تاريخ : چهار شنبه 18 تير 1393برچسب:ادم, | 20:37 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 18 تير 1393برچسب:ادم, | 8:28 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 16 تير 1393برچسب:, | 9:47 | نویسنده : سپید گل |

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پارسیان دانلود