موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 18 دی 1393برچسب:, | 23:9 | نویسنده : سپید گل |

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿـــﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤـــﯿﺪ , ﺗﺎ
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒـــــــﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ ... ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ ...
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻢ
ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨــــــﺪ ......


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 17 دی 1393برچسب:, | 21:48 | نویسنده : سپید گل |

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺩﺭﻭﻏــﮑﯽ ﭼﺮﺍ…؟
ﺧــــﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ…
ﻣﺜﻞ ﻗﺮﺻـــﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﺷﺐ،ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺏ ﮔﯿـــﺮﻣﯽﮐﻨﺪ…
ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩﺍﻡ ﺩﺭﮔﻠﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔـــــﯽ!
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺭﺍﺣـــﺖﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ,,,
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺍﺯ ﺩﻟﺘﻨــــﮕﯽ,,,
ﻣﯿﺎﻥ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺠﺎﺯﯼ!
ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺩﻟﺘﻨﮕـــﻢ!!
ﺍﯾﻦﺳﮑــــــﻮﺕ ﺭﺍﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ,,,
ﻻﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍﺗﺮﺟﯿـﺢ ﻣـــﯿﺪﻫﻢ ﻭﻗﺘﯽ؛
ﮐﺴـــﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﻖ ﺩﺭﺩ ﭘﻨــﻬﺎﻥ ﺷﺪﻩ
ﺩﺭ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺣــــﺲ ﮐﻨﺪ...❥


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 17 دی 1393برچسب:, | 21:46 | نویسنده : سپید گل |

زندگی زیباست، مانند زمین
زندگی زیباست، مثل آسمان...

می‏توان این شعر را هر روز خواند:
«زندگی زیباست چون رنگین کمان!»

می‏توان بر آسمان‏ها تکیه زد
می‏توان روی زمین تنها نبود...

توی گوش سنگ‏ها هم می‏توان
شعر خوب دوستی‏ها را سرود...

می‏توان خوابید روی سبزه‏ها
در سکوت، آواز گل‏ها را شنید...

می‏توان لبخند بر خورشید زد
حرف‏های ماه زیبا را شنید...


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 17 دی 1393برچسب:, | 21:38 | نویسنده : سپید گل |

خدایا من لذت گناه را ترک میکنم..
در مقابل تو تحریم لذت مناجات را از من بردار...
خدایا:من پناهگاه شیطان راترک میکنم،
ودر مقابل تو پناهگاه امن خودت را به من بده.


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 16 دی 1393برچسب:, | 12:10 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 13 دی 1393برچسب:, | 12:9 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 13 دی 1393برچسب:, | 8:37 | نویسنده : سپید گل |

چیزی نخواهد شد ، خونی نخواهد ریخت....
طوری نخواهد شد ، دنیا همان دنیاست....
هرکس دوتا بوده ، امروز هم دوتاست....
هرکس که تنها بود ، امروز هم تنهاست...
.
.
.
.
.


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 13 دی 1393برچسب:, | 8:34 | نویسنده : سپید گل |

چه کسی میگوید گرانی شده است . . .
دوره ی ارزانیست . . .
دل ربودن ارزان . . .دل شکستن ارزان . . .
دوستی ها ارزان . . .دشمنی ها ارزان . . .شرافتها ارزان . . .
تن عریان ارزان . . .
آبرو قیمت یک تکه ی نان . . .
دروغ از همه چی ارزانتر . .
قیمته عشق چقدر کم شده . . .کمتر از قیمت آب روان . . .
و چه تخفیف بزرگی خورده قیمته هر انسان . . .


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 13 دی 1393برچسب:, | 8:30 | نویسنده : سپید گل |

 

دل قشنگتو هیچ وقت در گیر "آه"نکن بذار"آه" سهم کسانی باشه که دلگیرت میکنن...


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 13 دی 1393برچسب:, | 8:27 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 13 دی 1393برچسب:, | 8:22 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 11 دی 1393برچسب:, | 22:3 | نویسنده : سپید گل |

در میان هر سیب دانه ی محدودیست

در دل هر دانه سیب ها نامحدود

چیستانیست عجیب،

دانه باشیم نه سیب!!!موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 11 دی 1393برچسب:, | 22:1 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 11 دی 1393برچسب:, | 13:37 | نویسنده : سپید گل |

 

زندگی مثل یک استکان چــــــای است!


به ندرت پیش می آید که


هم رنگش درست باشد..


هم طعمش و هم داغیش


امـــــا هیچ لذتی با آن برابر نیست…


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 8 دی 1393برچسب:, | 22:28 | نویسنده : سپید گل |

 

یک شمع می تواند بدون آنکه خاموش شود


هزاران شمع دیگررا روشن کند


مثل مهربانی که هیچ وقت با


تقسیم شدن کم نمی شود


زیباست که ببینی کسی میخندد


وزیباتر اینکه بدانی خودت


باعث خنده اش شده ای.


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 8 دی 1393برچسب:, | 22:24 | نویسنده : سپید گل |
دوست داشتن یه نفر دیوونگیه، دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست

دوست داشتن کسی که دوست داره وظیفست،

اما دوست داشته شدن توسط کسی که دوسش داری زندگیه!

 


.

.

.

.

asheganeh.ir_61.jpg

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 8 دی 1393برچسب:, | 22:20 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 5 دی 1393برچسب:, | 18:54 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 5 دی 1393برچسب:, | 12:44 | نویسنده : سپید گل |

زندگی‌ مانند یک پتوی کوتاه است...
وقتی آن را بالا می‌ کشید ...
انگشت شستتان بیرون می زند...
وقتی آن را پایین می‌ کشید ....
شانه‌ هایتان از سرما می لرزد...
آدم های وسواسی....
مدام در حال تست اندازه پتو هستند و از زندگی ، هیچ چیزی نمی فهمند...
اما آدم‌های شاد...
زانوهای خود را کمی‌ خم میکنند و شب راحتی‌ را سپری می کنند...
.
.
.
.


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 3 دی 1393برچسب:, | 22:14 | نویسنده : سپید گل |

یه غصه هایی هست...
نه فریاد می شه که بزنیش...
نه اشک میشه بریزیش...
مثل یه دنده شکسته...
هر دمت رو درد می کنه....
چشم هاتو تار می کنه.....ی
عادت نمی کنی بش یه غصه هایی هست...
یه غصه هایی هست...
ولی درست میشه خدا خیلی بزرگه...
.
.
.


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 3 دی 1393برچسب:, | 22:9 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 1:33 | نویسنده : سپید گل |

من همانم که می دانم در روز روحت چه جراحت هایی برمی دارد ، و در شب روحت را در خواب به تمامی بازمی ستانم تا به آن آرامش دهم و روزبعد دوباره آن را به زندگی برمی انگیزانم و تا مرگت که به سویم بازگردی به این کار ادامه می دهم.(انعام 60)
من همانم که وقتی می ترسی به تو امنیتمی‌دهم (قریش 3)
برگرد، مطمئن برگرد، تا یک بار دیگر با هم باشیم (فجر 28-29)
تا یک بار دیگه دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم.(مائده
غروب زرد روی رودخانه


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 1:22 | نویسنده : سپید گل |

بار خدایا ... از کوی تو بیرون نرود پای خیالم .. نکند فرق به حالم .. چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی .. نه من آنم که برنجم ، نه تو آنی که برانی  . غروب ساحل زیبا


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 1:18 | نویسنده : سپید گل |

سوگند به روز وقتی نور می گیرد و به شب وقتی آرام می گیرد که من نه تو را رها کرد ه‌ام و نه با تو دشمنی کرده‌ام(ضحی 1-2)
افسوس که هر کس را به تو فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی پیش پایت بگذارم او را که مرا به سخره گرفتی. (یس30)
...
و هیچ پیامی از پیام هایم به تو مرسید مگراز آن روی گردانیدی.(انعام 4) و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته ام(انبیا 87)
و مرا به مبارزه طلبیدیو چنان متوهم شدی که گمان بردی خودت بر همه چیز قدرتداری. (یونس 24)
و این در حالی بود که حتی مگسی را نمی توانستی و نمی توانی بیافرینی و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد نمی توانی از او پس بگیری (حج 73)
پس چون مشکلات از بالاو پایین آمدند و چشمهایت از وحشت فرورفتند وتمام موجودت لرزید چه لرزشی، گفتم کمک هایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم میکنی اما به من گمان بردی چه گمان هایی .( احزاب 10)
تا زمین با آن فراخی بر تو تنگ آمد پس حتی از خودت هم به تنگ آمدی و یقین کردی که هیچ پناهی جز من نداری، پس من به سوی تو بازگشتم تا تو نیز به سوی من بازگردی ، که من مهربان ترینم در بازگشتن. (توبه 118)
وقتی در تاریکی ها مرا به زاری خواندی که اگر تو را برهانم با من می‌مانی، تو را از اندوه رهانیدم اما باز مرا با دیگری در عشقت شریک کردی.(انعام 63-64)
این عادت دیرینه ات بوده است، هرگاه که خوشحالت کردم از من روی گردانیدی و رویت را آن طرفی کردی و هروقت سختی به تو رسید از من ناامید شده‌ای. (اسرا 83)
آیا من برنداشتم از دوشت باری که می شکست پشتت؟ (سوره شرح 2-3)
غیر از من خدایی که برایت خدایی کرده است ؟ (اعراف 59)
پس کجا می روی؟ (تکویر26)
پس از این سخن دیگر به کدام سخن می خواهی ایمان بیاوری؟ (مرسلات 50)
چه
چیز جز بخشندگی ام باعث شد تا مرا که می بینی خودت را بگیری؟(انفطار 6)

مرا به یاد می آوری ؟ من همانم که بادها را می فرستم تا ابرهاق

قطرهرا در آسمان پهن کنندو ابرها را پاره پاره به هم فشرده می کنم تا 

توای باران از خلال آن ها بیرون آید و به خواست من به تو اصابت کند تا

قطره بارانفقط لبخند بزنی، و این در حالی بود که پیش از فرو افتادن آن

ناامیدی تو را پوشانده بود (روم 48)

غروب ساحل زیبا


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 2 دی 1393برچسب:, | 1:2 | نویسنده : سپید گل |

خدايا
من دلم قرصه!
كسي غير از تو با من نيست
خيالت از زمين راحت، كه حتي روز روشن نيست
كسي اينجا نميبينه، كه دنيا زير چشماته
يه عمره يادمون رفته، زمين دار مكافاته
فراموشم شده گاهي، كه اين پايين چه ها كردم
كه روزي بايد از اينجا، بازم پيش تو برگردم
خدايا وقت برگشتن، يه كم با من مدارا كن
شنيدم گرمه آغوشت
اگه ميشه منم جا كن
درخت برفی در فصل زمستان


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 1 دی 1393برچسب:, | 23:58 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 1 دی 1393برچسب:, | 8:29 | نویسنده : سپید گل |

مال کسی شو که قدرتو بدونه
قدر داشتن و قدر لحظه به لحظه ی با تو بودنو
کسی که معنای عشقو درک کرده باشه
عشق به رفتار و عمل آدماست 

عشق حریم و حرمت داره...


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 1 دی 1393برچسب:, | 8:26 | نویسنده : سپید گل |

پچ ِ پچ ِ باران را می شنوی؟
عاشقانه هایش را برای تو فرستاده ست!
گاه در کوچه می رقصد و پای کوبی می کند!
گاه شیشه ی ِ پنجره ی ِ اتاقت را می نوازد…
 و برای قدم زدن، می خواندت
برخیز و خویش را از غمی که تا مرگ ِ احساس می بردت، رها ساز
خیس شو در بارانی که روحت را طراوات می دهد
باران، همه بهانه است
موهبتی ست از سوی ِ خدا
گاه، خدا نیز بهانه می کند
و  مست می شود
برای بارش ِبوسه هایش
و تا آغوش بکشد تو را
از همه ی ِ آن لرزه گناهانی که سبب ِ اندوهت می شوند
آری، سروده ام را بگذار به حساب ِ تب و هذیان
اما باور دار که
آغوش ِ او بسیار بزرگ است
گاهی به پچ پچ های باران گوش کن


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 1 دی 1393برچسب:, | 8:18 | نویسنده : سپید گل |

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پارسیان دانلود