چه ساده با گریستن خویش زاده می شویم و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا می رویم و میان این دو سادگی معمایی میسازیم به نام زندگی...


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 29 دی 1394برچسب:, | 21:34 | نویسنده : سپید گل |

ـهمـچـون ساعـت شنی شــده ام

که نـفــس هـای آخـرش را مـیـزنـد
و الـتـمـاس مـیـکــنــد
یـکـی پـیـدا شـود و بـرش گــردانـد
مــن هــم ...
...نه ...! !
لـطــفـا بـرم نـگــردانـیـد ! ! !
بــگـذاریــد تــمام شــوم ...


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 28 دی 1394برچسب:, | 21:57 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 28 دی 1394برچسب:, | 21:56 | نویسنده : سپید گل |

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست! اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 28 دی 1394برچسب:, | 13:23 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 27 دی 1394برچسب:, | 21:8 | نویسنده : سپید گل |
از شیخ بهایی پرسیدند: سخت میگذرد،چه باید کرد؟

گفت: خودت که میگویی سخت میگذرد، سخت که نمی ماند!

پس خدارو شکر که می گذرد و نمی ماند …ا

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، تنهایی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 27 دی 1394برچسب:, | 21:6 | نویسنده : سپید گل |

غفلت...

وقتی جبرییل به حضرت محمد گفت:

 
بخوان و او گفت خواندن نمیدانم 
 
هزار و صدوشصت ویک سالبود که 
 
کوروش کبیر منشور حقوق بشر را نوشته بود...
 
 
کمی به خود بیاییم...
 
ببینیم چه بودیم وچه شدیم...
 
کجا بودیم و به کجا رسیده ایم...

موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 26 دی 1394برچسب:, | 22:4 | نویسنده : سپید گل |

یاد من باشد...

 

ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ

ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻢ

ﺑﺪ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ، ﺁﺏ ، ﺯﻣﯿﻦ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﻢ، ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮ

ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻢ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ

ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺩﻝ، ﺑﺘﮑﺎﻧﻢ ﺍﺯﻏﻢ

ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﮔﺬﺷﺖ ،

ﺑﺰﺩﺍﯾﻢ ﺩﯾﮕﺮ،ﺗﺎﺭ ﮐﺪﻭﺭﺕ، ﺍﺯ ﺩﻝ

ﻣﺸﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ، ﺗﺎ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﮔﺮﺩﺩ

ﻭ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺧﻮﺵ

ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ

ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﻡ ﺻﺒﺢ

ﺑﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺻﺪﻕ، ﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﻫﻢ

ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﺨﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺴﺖ

ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ، ﻧﮕﺮﺩﺩ ﻓﺮﺩﺍ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ

ﮔﺮﭼﻪ ﺩﯾﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ

ﮐﺎﺳﻪ ﺍﯼ ﺁﺏ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮﯾﺰﻡ ،ﺷﺎﯾﺪ

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺯ ﺳﻔﺮ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ

ﺑﺬﺭ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﮑﺎﺭﻡ، ﺩﺭ ﺩﻝ

ﻟﺤﻈﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﺎﺑﻢ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮﻭﻡ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﺩﻡ، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻢ

ﯾﮏ ﺑﻐﻞ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺨﺮﻡ

ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺣﺘﻤﺎ

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﯽ، ﺩﻝ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﺩ ﮐﻨﻢ

ﺑﮕﺬﺭﻡ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺭﻓﯿﻖ ، ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﺩﻡ ﺩﺭ

ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺪﻭﺯﻡ ﺑﺎ ﺷﻮﻕ

ﺗﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻫﻤﺴﻔﺮﯼ ،

 

 ﺑﺒﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﺎﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ

ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﻬﺮ ﻫﻢ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯾﺴﺖ

ﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﺣﺘﻤﺎ

ﺑﺎﻭﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﻢ، ﮐﻪ ﺩﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﯾﺮ ﮐﻨﻢ ،ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮﺍ

ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻓﺖ

ﻭ ﺷﺒﯽ ﻫﺴﺖ، ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻓﺮﺩﺍﯾﯽ

 

 

                                        (( فریدون مشیری))

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 26 دی 1394برچسب:, | 22:1 | نویسنده : سپید گل |

حال من خوب است...

 


حال این روزهای مرا به كسی نگویید

اگر سراغ گرفتند

بگویید خوب است و دل از دلش تكان نخورده!

بگویید امسال هم دریغ نیست از سالهایی كه گذشت

بهار همان بهار است

اما نگویید آفتابش دیگر آن آفتاب نیست

بگویید

كار می كنم، نان درمی آورم

اشتها دارم و نان می خورم

دلتنگ نمی شوم

نگران رفتن كسی نیستم

حسرت نداشتن كسی را ندارم

و خلاصه كیف مان كوك است و قرار است بماند!

 

حال این روزهای مرا به مادرم هم نگویید

حالت "خوب" هم كه باشد مادرها نگران می شوند

چه رسد به حال این روزهای من كه "عالی" است... 

بگویید خوشحال است و یك طوری بگویید

كه خودتان هم باورتان شود!

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، تنهایی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 26 دی 1394برچسب:, | 21:54 | نویسنده : سپید گل |

Image result for ‫حرفهایی ازجنس زیبایی‬‎


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, | 13:47 | نویسنده : سپید گل |

Image result for ‫حرفهایی ازجنس زیبایی‬‎


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, | 13:40 | نویسنده : سپید گل |

Image result for ‫حرفهایی ازجنس زیبایی‬‎


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، خدا ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, | 13:35 | نویسنده : سپید گل |

Image result for ‫حرفهایی ازجنس زیبایی‬‎


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 23 دی 1394برچسب:, | 13:34 | نویسنده : سپید گل |

Image result for ‫حرفهایی ازجنس زیبایی‬‎


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 22 دی 1394برچسب:, | 21:30 | نویسنده : سپید گل |

Image result for ‫حرفهایی ازجنس زیبایی‬‎


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 22 دی 1394برچسب:, | 21:26 | نویسنده : سپید گل |

Image result for ‫حرفهایی ازجنس زیبایی‬‎


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 22 دی 1394برچسب:, | 21:24 | نویسنده : سپید گل |

Image result for ‫حرفهایی ازجنس زیبایی‬‎


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 22 دی 1394برچسب:, | 21:23 | نویسنده : سپید گل |

Image result for ‫حرفهایی ازجنس زیبایی‬‎


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 22 دی 1394برچسب:, | 21:16 | نویسنده : سپید گل |

نتیجه تصویری برای حرفهای بی کسی +عکس


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 21 دی 1394برچسب:, | 21:22 | نویسنده : سپید گل |

نتیجه تصویری برای حرفهای بی کسی +عکس


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 21 دی 1394برچسب:, | 21:15 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 21 دی 1394برچسب:, | 13:22 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 21 دی 1394برچسب:, | 13:16 | نویسنده : سپید گل |

دو چیز انسان را نابود میکند:

1- مشغول بودن به گذشته
2- مشغول شدن به دیگران

هر کس در گذشته بماند آینده را از دست می دهد و
هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد نصفی از آسایش و
راحتی خود را از دست می دهد

بهترین انتقام از دشمنانتان در زندگی این است:
که به راه خود ادامه دهید و 
اتفاقات بد را فراموش کنید ...

به هیچکس اجازه ندهید از تماشای رنج شما لذت ببرد
شاد بودن را سرمشق زندگی خود قرار دهید.
و مسیر زندگیتان را به زیبایی ترسیم کنید.....


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 21 دی 1394برچسب:, | 13:14 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 21 دی 1394برچسب:, | 13:10 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, | 21:55 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, | 21:36 | نویسنده : سپید گل |

پدرش بهش گفت:این ۱۰۰۰ تا چسب زخم رو بفروش تا برات کفش بخرم...

بچه نشست با خودش فکر کرد،یعنی باید آرزو کنم ۱۰۰۰ نفر یه جاشون زخم بشه تا من کفش بخرم؟

ولش کن،همین خوبه...

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, | 21:22 | نویسنده : سپید گل |

هرگزبرای عاشق شدن به دنبال باران وبهاروبابونه نباش.

گاهی درانتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای می رسی

که ماه رابرلبانت می نشاند.


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 20 دی 1394برچسب:, | 13:26 | نویسنده : سپید گل |

چقدر دوست داشتم یک نفر از من می پرسید چرا نگاه هایت آنقدر غمگین است؟چرا لبخندهایت آنقدر تلخ و بیرنگ است؟ اما افسوس که هیچ کس نبود ...همیشه من بودم و من و تنهایی پر از خاطره ... آری با تو هستم! با تویی که از کنارم گذشتی و حتی یک بار هم نپرسیدی چرا چشمهایم همیشه بارانی است


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 18 دی 1394برچسب:, | 19:29 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 16 دی 1394برچسب:, | 21:47 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 16 دی 1394برچسب:, | 21:45 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 16 دی 1394برچسب:, | 13:49 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 16 دی 1394برچسب:, | 13:47 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 16 دی 1394برچسب:, | 13:43 | نویسنده : سپید گل |

خانه پدری انجاست که همیشه وبی قیدوشرط دوستت میدارند

خانه پدری انجاست که هرچقدرکه نروی یادیربروی بدون سوال وگله گی منتظرت میمانند

درخانه ی پدری/

توهمیشه جوان/زیباومنحصربفردی

خانه پدری امن ترین وراحت ترین جای دنیاست درست مثل 

اغوششان ومیدانی که بی هیچی دلیل وچشم داشتی تورو

دوست دارندحتی اگرپدرومادرت رابارهارنجانده باشی

خانه پدری بهشت این دنیاست......

 

 

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 15 دی 1394برچسب:, | 21:4 | نویسنده : سپید گل |

شخصی به بوداگفت:من خوشبختی می خواهم/

بوداپاسخ داد:نخست "من راحذف کن که حکایت ازنفس دارد

سپس "میخواهم"راحذف کن که حکایت ازمیل وخواسته دارد.....

اکنون انچه که باتوباقی می ماندخوشبختی است.


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 15 دی 1394برچسب:, | 20:59 | نویسنده : سپید گل |

زنده بودن حرکتی است افقی

ازگهواره تاگور.....

امازندگی کردن حرکتی است عمودی

ازفرش تاعرش....

زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست.

ماموریت مادرزندگی 

بی مشکل زیستن نیست

باانگیزه زیستن است

سلطان دلهاباش/امادل نشکن.

بگذارهمه عاشقت باشن اماتوعاشق یک نفرباش....

پله بسازاماازکسی بالانرو

دورت راشلوغ کن امادرشلوغی هاخودت راگم نکن...

طلاباش/اماخاکی....


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 15 دی 1394برچسب:, | 14:22 | نویسنده : سپید گل |

چه زیباست

بی قیدوشرط عشق بورزیم

بی قصدوغرض حرف بزنیم

بی دلیل ببخشیم

وبی توقع به تمام موجودات محبت کنیم


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 15 دی 1394برچسب:, | 14:17 | نویسنده : سپید گل |

ادمهابازی کردن رودوست دارند

این توهستی که انتخاب میکنی

هم بازیشون بشی

یا

اسباب بازیشون


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 15 دی 1394برچسب:, | 14:14 | نویسنده : سپید گل |

دوستی مثل کتابه

چندثانیه طول میکشه که اتیش بگیره

ولی سالهاطول میکشه تانوشته بشه


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 15 دی 1394برچسب:, | 14:10 | نویسنده : سپید گل |

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پارسیان دانلود