آدمها شبيه ليوانند

ظرفيتهايي مشخص دارند.....

بعضي به اندازه استکان،

بعضي فنجان ،

بعضي هم يک ماگ بزرگ,,,,,

وقتي بيش از ظرفيت ليوان در آن آب بريزي، سر ريز ميشود،

خيس ميشوي،

حتي گاهي که در اوج بدشانسي باشي 

و در ليوان به جاي آب ،

شربتي چيزي را زيادي ريخته باشي 

وسرريز شده باشد ،

لکه ش تا ابد بر روي لباست ميماند.....

آدمها مثل ليوان ميمانند .....

ظرفيت هايي مشخص دارند..... 

لطفا" قبل از ريختن مهر و عطوفت در پيمانه هاي وجوديشان ، 

ظرفيتشان را بسنج.....

به اندازه محبت کن.....

اگر اينکار را نکني ، 

اگر زيادي محبت کني 

اگر سر ريز شدند و محبت بالا آوردند ، 

باد الکي به غبغب انداختند 

و پيراهن احساست را لکه دار کردند ، 

فقط از خودت 

و عملکرد خودت عصباني باش، 

نه از آدمها که شبيه ليوانند.....

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ادم ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 29 بهمن 1394برچسب:, | 20:51 | نویسنده : سپید گل |

ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﺍﺯ ﺣﺲ ﺍﺕ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻨﺪ

ﺗﺤﻘﯿﺮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺣﻘﯿﺮﻧﺪ

ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺍﻧﺪ

ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﺍﺯ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺁﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

ﻭ ﻣﻦ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎﺳﺖ

ﺳﺮ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻌﻨﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺗﺮﺳﯿﻤﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

ﻭ ﻧﺸﻨﯿﺪﻩ ﺁﻫﻨﮕﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ...

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 29 بهمن 1394برچسب:, | 20:49 | نویسنده : سپید گل |

#حسین_پناهی

 

بیرون بودن زلف زنان ایل جزیی از پوشش زیبایشان است.

و.هیچ مرد اصیل قشقایی وبختیاری به زلف زنان ایل توجهی نمیکند.

همانگونه که مردان شالیکار به ساق برهنه زنان شالیکار بی اعتنا اند.

گرگ اگر هوس گوشت کند، پوست شکار برایش مهم نیست..

حجاب باید باطنی باشد نه ظاهری. .

از نسل آلودهء من گذشت. .

به "فرزندان" خود خوب دیدن را بیاموزید ....

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 29 بهمن 1394برچسب:, | 20:47 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 29 بهمن 1394برچسب:, | 20:46 | نویسنده : سپید گل |

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :

ﺍﺯ ﻫﺮ کسی،

ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﻮﻗﻊ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ..‌.!! ﺍﺯ ﻋﻘﺮﺏ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎﭺ ﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﻭ ﺑﻐﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺵ‌‌‌‌‌...

ﺍﻻﻍ ﮐﺎﺭﺵ ﺟﻔﺘﮏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺍﺳﺖ...

ﺳﮓ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ، ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻣﯽ ﺗﮑﺎﻥ

ﻣﯽ ﺩﻫﺪ..‌.

ﮔﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ...! ﺣﺎﻻ تو هی ﺑﯿﺎ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﭻ ﺑﮑﻦ ﺗﻮﯼ

ﮐﻮﺯﻩ ﻋﺴﻞ،

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﻫﻦ ﺁﺩﻡ ﻧﺎﻧﺠﯿﺐ...!! ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ!!

ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﯽ،

ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ...

ﺭﺍﺣﺘﺘﺮ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ.‌..!!

من زندگی خودم را میکنم و برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم 

چاقم,لاغرم,قد بلندم,کوتاه قدم,سفیدم,سبزه ام

همه به خودم مربوط است

مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن

روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است

زندگی کن به شیوه خودت با قوانین خودت با باورها و ایمان قلبی خودت

مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند

برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی

هر جور که باشی حرفی برای گفتن دارند

شاد باش و از زندگی لذت ببر

چه انتظاری از مردم داری ؟؟؟

آنها حتی پشت سر خدا هم حرف می زنند "

#احمد_شاملو

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 25 بهمن 1394برچسب:, | 13:34 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 20 بهمن 1394برچسب:, | 8:44 | نویسنده : سپید گل |

چه ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎﺯﯾﺴﺖ؟!

"ماﻫﻤدیگر ﺭﺍﺣـﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ "...

مهربانی وﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ "ﻋﮑﺲ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ"...

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ "ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﺶ "...

شادی و ﺧﻨﺪﻩ اش ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ " ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯾﺶ "...

ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺵ ﺭﺍﺑﺎ" ﻻﯾﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯾﺶ "...

حضورش ﺭﺍﺍﺯ ﺭﻭﯼ "علامت آنلاینش "...

ﻟﺠﺒﺎﺯی ودلخوری اش رﺍاﺯ ﺭﻭﯼ" ﺑﻼﮎ ﻫﺎیش"...

نگویید ﻣﺠﺎﺯﯼ!!

ﻣﺎﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺭﺍﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ...

یقین داریم...

مااینجاراباور داریم...

ﻣﺎﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ...

ﺷﺐﻫﺎﯾﻤﺎﻥ...

ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ...

ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﻤﺎﻥ...

دلتنگیهای گاه وبیگاهمان...

ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳـﺖ...
موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 20 بهمن 1394برچسب:, | 8:39 | نویسنده : سپید گل |

وقتی که راه نمی روی، نمی دوی، زمین هم نمی خوری و این"زمین نخوردن" محصول سکون است نه مهارت...

 

وقتی که تصمیمی نمی گیری، کاری نمی کنی ، اشتباه هم نمی کنی و این "اشتباه نکردن" محصول انفعال است نه انتخاب...

 

خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را بر خود ببندی و فقط پرهیز کنی، 

خوب بودن در انتخاب های ماست که معنا پیدا می کند...

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 20 بهمن 1394برچسب:, | 8:36 | نویسنده : سپید گل |

از باغ می‌برند چراغانی‌ات کنند

 

  پوشانده‌اند "صبح" تو را "ابرهای تارتا کاج جشن‌های زمستانی‌ات کنند    

 

 

 تنها به این بهانه که بارانی‌ات کنند  

 

 یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند

 

 این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند

 

 ای گل گمان مبر به شب جشن می‌روی 

 

شاید به خاک مرده‌ای ارزانی‌ات کنند 

 

 یک نقطه بیش فرق "رحیم" و "رجیم" نیست

 

 از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنند

 

 آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

 

 گاهی بهانه است که قربانی‌ات کنند

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 19 بهمن 1394برچسب:, | 7:58 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 19 بهمن 1394برچسب:, | 7:57 | نویسنده : سپید گل |

ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ

ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ...!!

ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﯼ .....

ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﺑﺰﻧﯽ ﺍﻣﺎ

ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯽﮐﻨﯽ !!!

ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﮐﺮﺩﻩ ﺍﺕ .....

ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ ....

ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺩﺍ ﻧﺪﺍﺭﯼ ...

ﻭ ﺣﺎﻝ ﻫﻢ ﮐﻪ .....!!!

ﮔﺎﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺯﺍﻧﻮ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺗﻨﮓ ﺩﺭ

ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﯼ ....

ﻭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯾﮑﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻮ .....

" ﻓﻘﻂ " ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯽ ....!!!

ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮﺩ .....

ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﮕﯿﺮﯼ ...

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 19 بهمن 1394برچسب:, | 7:49 | نویسنده : سپید گل |

شب که میشود همه ﻣﯽﮔــــﻮﯾﻨﺪ

 

ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺧـــــﻮﺍﺏﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﯽ ﺭﺍ 

 

ﺁﺭﺯﻭﻣــــﻨﺪﯾﻢ... چرا ﮐﺴـــﯽ ﻭﺟﻮﺩ 

 

ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ

 

ﺑﺮﺍﯾــــﺖ ﻭﺍﻗﻌﯿﺘـــــﯽ ﺧﻮﺵ ﻭ ﺯﯾــــﺒﺎ 

 

ﺁﺭﺯﻭﻣــــــﻨﺪﯾﻢ... 

 

ﺧﻮﺍﺏ ﺯﯾـــﺒﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﻣﯽﺁﯾﺪ

 

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﮔــــﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑــــﯿﺪﺍﺭﯼ 

 

ﺩﺭﺩﻧﺎﮐــــﯽ ﻫﺴﺘـــﯿﻢ

 

و خوشی هایمان مختص خواب هایمان 

 

است!!!!

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 19 بهمن 1394برچسب:, | 7:45 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 19 بهمن 1394برچسب:, | 7:44 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 19 بهمن 1394برچسب:, | 7:41 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 16 بهمن 1394برچسب:, | 22:33 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 16 بهمن 1394برچسب:, | 22:29 | نویسنده : سپید گل |

 

, سرنوشت توسط کفشهایی که 

پوشیده ایم رقم نمیخورد 

بلکه به قدمهایی که برمیداریم 

وابسته است .


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 15 بهمن 1394برچسب:, | 20:50 | نویسنده : سپید گل |

, به دنبال آرزوهایم میروم

هرچه میخواهداز

سنگ سرزنش

قضاوت ببارد

هیچکس راتوان ستادن 

تصویر رویاهایم نیست

عهد کردم قبل از مرگم

نمیرم ....

 ] 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 15 بهمن 1394برچسب:, | 20:46 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 15 بهمن 1394برچسب:, | 20:40 | نویسنده : سپید گل |

فرزندانم ،من صلح برایتان آورده ام

هفت وادی صلح

ازمادر خاکی

وپدر بهشتی

من به کالبد شما صلح آورده ام

که با فرشته ی قدرت هدایت می شود

من به قلبهایتان صلح آورده ام

که با فرشته عشق هدایت می شود

من به ذهن وفکر تان صلح آورده ام 

که با فرشته عقل هدایت می شود
موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 15 بهمن 1394برچسب:, | 13:27 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 15 بهمن 1394برچسب:, | 13:17 | نویسنده : سپید گل |

زمان!

یا همه چیز را ثابت می کند

یا یک چیزهایی را حل می کند ...

زمان کمک می کند به رنجهایت عادت کنی ...

زمان کمک می کند صبور باشی ...

زمان ثابت می کند که

برای چه کسانی

ارزش واقعی داشته ای . . . !

و چه کسانی ماندند با تو 

اگرچه بارها رنجاندی و رنجاندند ...!

در این عصر یخبندان

و زمانه ی مصلحت ها و منفعت ها و

کسالت ها و بی حوصلگی ها

اگر کسی در کنارت ماند ، فرشته ای ست

که از سوی خداوند برای آرامشت آمده است .!

اگر بود ، اگر داشتید ،

روی چشمانتان نگهش دارید.

روزگار روزگار رفتن است و نماندن...!!

دوست داشتن از عاشق بودن هم سخت تر است

دوستدار تو به سعادت تو می اندیشد

حال آنکه عاشق تو به داشتن تو ..

دوستی بالاتر از عشق است ..

سعی کن تا کسی را در دوستی نیازموده ای

عاشقش نشوی ..

ملاک دوستی به رنگ و قد نیست

ملاک دوستی صداقتی است

که دوستت در صندوقچه دلش ذخیره کرده است .....


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 14 بهمن 1394برچسب:, | 21:25 | نویسنده : سپید گل |

 

 برف❄️ را دوست دارم 

چون فقط با برف میتوان آدمی ساخت 

که هم درونش سفید باشد☃

وهم بیرونش☃

 

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 11 بهمن 1394برچسب:, | 13:4 | نویسنده : سپید گل |

در زندگی از چیزهای زیادی می‌ترسیدم و نگران بودم، تا اینکه آنها را تجربه کردم و حالا ترسی از آنها ندارم.

 

از " تنهایی" می‌ترسیدم،

یاد گرفتم "خود را دوست بدارم"

 

از "شکست" می‌ترسیدم

یاد گرفتم "شکست یعنی تلاش نکردن"

 

از"نفرت مردم" می‌ترسیدم

یاد گرفتم "بهرحال هر کسی نظری دارد"

 

از "درد" می‌ترسیدم

یاد گرفتم "درد کشیدن برای رشد روح لازم است"

 

از "سرنوشت" می‌ترسیدم

یاد گرفتم "من توان تغییر آن را دارم"

 

از "آینده" می‌ترسیدم

یاد گرفتم "می‌توان آینده بهتری ساخت"

 

از "گذشته" می‌ترسیدم

دریافتم "گذشته دیگر توان آسیب رساندن به من را ندارد"

 

و بالاخره از "تغییر" می‌ترسیدم تا اینکه یاد گرفتم

حتی زیباترین پروانه ها هم، قبل از پرواز کرم بودند و "تغییر" آنها را زیبا می‌کند

 

و البته همه اینها از آنجایی شروع شد

که یاد گرفتم از هر چیزی که می ترسم

فقط باید روبرو شوم تا بتوانم از آن بگذرم ...

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 10 بهمن 1394برچسب:, | 21:30 | نویسنده : سپید گل |

تا به حال به آپارتمان دقت کردی

سقف زندگیه یکی، کف زندگی دیگریست!!!!

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 10 بهمن 1394برچسب:, | 21:29 | نویسنده : سپید گل |

✨یاد بگیریم

از محبت دیشب پدر نگوییم در حضور کسی که پدرش در آغوش خاک آرمیده است...

✨یاد بگیریم

از آغوش گرم مادر نگوییم در حضور کسی که مادرش را فقط در خواب میتواند ببیند ...

✨یاد بگیریم

گر به وصال عشقمان رسیدیم، میان انبوه جمعیت کمی دستانش را آهسته تر بفشاریم،

شاید امروز صبح کسی در فراق عشقش چشم گشوده باشد ...

✨یاد بگیریم

اگر روزی از خنده فرزندمان به وجد آمدیم، شکرش را در تنهاییمان به جا آوریم 

نه وصف خنده اش را درجمع ...

شاید کسی در حسرتش روزها را میگذراند...

✨یاد بگیریم

آهسته تر بخندیم، شاید کسی غمی پنهان دارد

که فقط خدا میداند...

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 7 بهمن 1394برچسب:, | 20:44 | نویسنده : سپید گل |

مُحبّت 

همه چیز را 

شکست میدهد

و خود شکست 

نمی خورد... به این جمله اعتقاد داشته باشید، 

محبت بر همه چیز غالب است، بالاترین قدرت را دارد، سنگ را آب میکند و کوه را جابجا...

اگر روزی به کسی محبت کردید باور داشته باشید هرگز نخواهد توانست از یاد ببرد.

ماندگارترین اثر هنری انسان محبت است.

هرگز وسعت محبتمان را کم نکنیم

 

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 7 بهمن 1394برچسب:, | 20:35 | نویسنده : سپید گل |

اولین جمله ای که ما دراول دبستان می آموزیم چیسٺ؟ 

 

                "بابا آب داد" بابا نان داد...

 

می دانید اولین جمله ای که انگلیسها در دبستان یاد می گیرند چیست؟ 

 

     "من میتوانم بخوانم وبنویسم " 

 

واولین جمله ای که ژاپنی ها یادمیگیرند : 

 

                    "من باید بدانم"

 

و این است که ما همیشه چشممان به دست پدر است  و پدر را ضامن تامین همه ملزومات زندگی میدانیم و در بزرگسالی نیز حتی زندگی تجملی را انتظار داریم که ارث پدری باشد...

 

کار از ریشه خراب است و

این یعنی: 

 

             "فقر فرهنگی "

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 7 بهمن 1394برچسب:, | 20:31 | نویسنده : سپید گل |

همیشه چای برایم بیشتر از یک نوشیدنی ساده بوده!

چای بهانه‌‌ایست برای هم صحبت شدن با کسی.

چای میتواند واحد اندازه‌گیریِ رفاقت و صمیمیت باشد!

هرچقدر چای یخ کند، نشان می‌دهد چقدر حرف دارید برای گفتن که چای فراموش می‌شود 

 

اکنون دلم چای میخواهد...

قندپهلو! با یک رفیق ناب که چای را به چای ببندیم و گاهی استکان را سر بکشیم و بگوییم باز هم که یخ کرد!

چای را جدی بگیرید!

روزی دلتنگ این بهانه‌ی کوچک خواهید شد...

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 7 بهمن 1394برچسب:, | 20:29 | نویسنده : سپید گل |

زندگیه دیگه !

 

گاهی خسته میشی ...

 

اونقد که دوس داری خودکارتو بزاری لای صفحاتش ...

یه مدت بری سراغ خودت ...

 

هیچ کاری نکنی ...

حتی نفسم نکشی ...

 

اما مشکل اینجاست بعد که برمیگردی, میبینی ...

یه نفر خودکارو از لای کتاب زندگیت بیرون کشیده و تو هم یادت نمیاد کدوم صفحه بودی ...

 

گم میشی ...

و هیچی توی دنیا بدتر از این نیست که ندونی کجای زندگیتی...!

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 7 بهمن 1394برچسب:, | 20:27 | نویسنده : سپید گل |

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ۳ﭼﯿﺰ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﮑﻦ: ۱_ﭼﻬﺮﻩ ۲_ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ . ۳_ ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ . ﭼﻮﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ

ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ .

ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﺖ ﻧﻨﺎﺯ

ﺗﻮ ﺧﻠﻘﺶ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﯼ…

ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﻧﺴﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﮑﻦ

ﺗﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﯼ…

ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ

‏[ﺑﻪ ﺍﺧﻼﻕ ‏]

‏[ﻣَﻨِﺶ ‏]

‏[ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺖ ﺑﻨﺎﺯ ‏]

ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻮ ﻣﯿﺴﺎﺯﯼ ....…

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 7 بهمن 1394برچسب:, | 20:1 | نویسنده : سپید گل |


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 5 بهمن 1394برچسب:, | 21:3 | نویسنده : سپید گل |

برای رسیدن به خدا ، نه کتابی نیازاست و نه راهنمایی

 

فقط کافی است: شعاع مهربانیت را روز به روز بیشتر کنی ،

 

آنقدر که روزی بتوانی همه را در آن جای دهی ،

 

آن وقت تا خدا فاصله ای نیست . . .

ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﻧﺪ !!!

ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺳﺘﻨﺪ ....

ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺴﺎﺯ ....

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ

ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ....

ﺩﺭ ﮐﻨﺞ ﻗﻠﺒﺸﺎﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ...

ﺗﺎ ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩ !

ﻫﺮﺯﮔﺎﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ !

گاهی دلتنگ بودنت شوند...

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 5 بهمن 1394برچسب:, | 20:45 | نویسنده : سپید گل |

 

اسمش را میگذاریم : دوست مجازی اما آنسو یك آدم حقیقی نشسته است . . .

 
 

 

 

خصوصیاتش را كه نمیتواند مخفی كند . . .

 

 

وقتی دلتنگی هایش را مینویسد وقت میگذارد برایم . . .

 

 

وقت میگذارم برایش . . . نگرانش میشوم . . .  دلتنگش میشوم . . .

 

 

وقتی در صحبت هایم ،‌ به عنوان دوست یاد میشود . . .

 

 

مطمئن میشوم كه حقیقی ست ، هر چند كنار هم نباشیم . . .

 

 

من برایش سلامتی و شادی آرزو دارم هر كجا كه باشد . . .

 

 

♥♥♥ همه شما دوستانم در دنیای مجازی  رو دوست دارم♥♥♥


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394برچسب:, | 14:3 | نویسنده : سپید گل |

اگر آدمی زندگی را دوست داشت در اغاز تولد نمی گریست

لحظات را طی كردیم تا به خوشبختی رسیدیم،اما وقتی رسیدیم

فهمیدیم خوشبختی همان لحظات بود

هر چیز دنیا شنیدنش بزرگتر از رسیدن به آن است و

هر چیز از آخرت دیدن و رسیدن به آن بزرگتر از شندیدن آن است

 


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، تنهایی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394برچسب:, | 14:1 | نویسنده : سپید گل |

یک...
یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد؛
یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد؛
یک دست می تواند یاریگر یک انسان باشد؛
یک واژه می تواند بیانگر هدف باشد؛
یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد؛
یک خنده می تواند فاتح دلتنگی باشد؛
امید می تواند رافع روحتان باشد؛
یک نوازش می تواند راوی مهرتان باشد؛
یک زندگی می تواند خالق تفاوت باشد؛

امروز آن "یک" باشید...


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، تنهایی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394برچسب:, | 14:0 | نویسنده : سپید گل |

بعضی وقتا مجبوری تو فضای بغضت بخندی 

دلت بگیره ولی دلگیری نکنی
شاکی بشی ولی شکایت نکنی

گریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شن

خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری

خیلی حرفارو بشنوی ولی نشنیده بگیری

خیلی هادلتو بشکنن و تو فقط سکوت کنی. . .

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، دلتنگی ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394برچسب:, | 13:57 | نویسنده : سپید گل |

عشق فراموش کردن نیست بلکه بخشیدن است
عشق گوش دادن نیست بلکه درک کردن است
عشق دیدن نیست بلکه احساس کردن است
عشق کنار کشیدن و جا زدن نیست بلکه صبر داشتن و ادامه دادن است.

 

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست    


موضوعات مرتبط: دلکده بهاری ، عاشقانه ، ،
برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 3 بهمن 1394برچسب:, | 13:51 | نویسنده : سپید گل |

.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پارسیان دانلود